Header image
 
Pealeht > Õppekorraldus:
 
 
 
 

Õppekorraldus alused
Rossmanni Autokool OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, liiklusseadusest, täiskasvanute täienduskoolituse nõudmisetele B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetega. Koolitus tugineb autokoolis kehtestatud õppekavale (pdf) .

Koolitusele registreerumine
Koolitusele registreeruda saab veebilehel www.rossmanniautokool.ee, www.teooria.ee täites registreerimisvormi koos vajalike andmetega ning edastades andmed; e-posti rossmanniautokool@mail.ee teel või telefoni teel 510 7157 | 502 3840 Veebilehel ja e-posti aadressile registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse kohta.

Õpetajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitaja juures töötavate õpetajate kvalifikatsioon peab vastama seadusega mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile. Õpetajad peavad omama mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust. Andmed õpetajate kvalifikatsiooni kohta on toodud Rossmanni Atokooli OÜ kodulehel.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
E-õppe klassitundide läbiviimisel on klass, aadressil Rägavere tee 22 Rakvere. Klassi on töölaud , toolid ja õppevara .

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Autokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi ja isikukood, e-post, kodune aadress, telefoni number . Isikukood on vajalik kursuslase registreerimiseks Liiklusregistris, tunnistuse või tõendi väljastamiseks.

Koolituse alustamine
Autokooli vastuvõtmisel sõlmitakse koolitusleping , millele kantakse kursuse nimi ja maht, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused. Koolitusel õppimist saavad alustada kursuslased, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on allkirjastanud autokooli lepingu.

Koolituse lõpetamine Kursuslane on lõpetanud autokooli,kui on sooritanud edukalt teooria ja sõidueksami (tulenevalt koolituse õppekavast) lõpetanu saab autokooli tunnistuse. Eksami mittesooritamisel järgneb analüüs, vajadusel lisaõpe (teooria või sõit) ning korduseksam.

Koolituse katkestamine ja loobumine Autokooli tuleb sellest teavitada viivitamatult kas e-kirja teel rossmanniautokool@mail.ee või telefoni teel 510 7157 | 502 3840 Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Rossmanni Autokool OÜ lõpetab kursuslase lepingu ühepoolselt kui kursuslane ei ole osalenud 4 (nelja ) kuu vältel koolitusel välja arvatud ilmneb mõni muu mõjuv põhjus (näiteks perekonnaga seotud asjaolud vms)

Õppemaks
Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord
Tagasiside andmine Kursuslase poolt on vabatahtlik, kogutud andmed analüüsitakse Rossmanni Autokooli poolt, vajadusel rakendatakse meetmed kvaliteedi tõstmiseks.

 


 
 
Tere tulemast Rossmanni Autokooli - oma tänava parimasse!